Bioenergi

Lesteberg gård

Bioenergi

Her flises tømmer til biobrensel

Bioenergi i Norge har et stort potensial, da kun en liten andel av materialet som potensielt kan utnyttes blir utnyttet. Vi har valgt å satse på flisfyringsanlegg på tre av våre eiendommer.

 

Flisfyringsanleggene gir en miljøgevinst i form av at de er Co2 nøytrale, i tillegg til at de kan gi en økonomisk gevinst hvis prisen på alternative energikilder er høye.

Lesteberg gård, Vestby

 

Vi driver et nærvarmeanlegg til oppvarming av husene på gården og barnehagen vi driver der.

 

Flisfyringsanlegget sto klart i februar 2004. Anlegget leverer varme til 7 hus på gården, totalt 1800 m2 oppvarmet areal. Vi varmer også opp alt tappevann, korn-/flistørker, ventilasjonsanlegg og ca. 120 m2 isfrie trapper og plattinger ute. Det meste av arealet tilhører Vestby Naturbarnehage avd. Lesteberg. En barnehage med 99 barnehageplasser, som bruker tre av gårdens hus. Her har vi også ei sandkasse som er oppvarmet for bruk også om vinteren.

 

Brenneren er en Veto stokerfyr på 150 kw. Den har automatisk mating av råstoffet fra silo og inn i fyr. Den brenner skogsflis opptil 7 cm. Skogsflis er et rimelig, lokalt råstoff. Den kan også brenne pellets, korn og kornavrens, nøtteskall og finhakket halm. Siloen rommer 14 m3 flis.

 

Hele fyranlegget ble montert i fyrhus på fabrikken i Finland. Det kom komplett på lastebil og ble heist på plass med kran. På forhånd var det støpt plate og gravd frem rør og kabler. Anlegget har SMS varsling til mobiltelefon ved feil. Leverandør er Hallenstvedt import - salg AS i Andebu.

 

Andre anlegg vi driver

Sundbytoppen barnehage, Vestby

 

I denne barnehagen har vi et mindre flisfyringsanlegg. Som anlegget på Lesteberg gård har også dette anlegget en stokermatet kjele. Brenneren er en Refo stokerfyr på 50 kw. Anlegget varmer opp en treavdelings barnehage fordelt på to hus (hovedhus og bryggerhus). Flere av bygningene på tomten kan kobles til anlegget senere.

 

Kasper tomta, Våler

 

Flisfyringsanlegget på Kasper i Våler ble satt i drift 01.11.2010 og leverer ca. 100.000 kwh pr måned om vinteren.

 

Fyringsanlegget kan overvåkes og justeres fra PC’en hjemme.

 

Flisa blir hugget opp på gården og levert med traktor og henger. Mange lass, når vi skal fyre opp 1000-1200 m3 flis pr. år.

Hva vi tilbyr:

Våre tjenester:

 • snøbrøyting
 • strøing
 • feiing
 • kantrydding
 • flishugging
 • båtlagring
 • båt service

Kontakt:

 • Eivind Strøm
 • Mobil: 9065 0716
 • Mail: eivind@lesteberg-gard.no
 • Kroerveien 300, 1540 Vestby