Eiendom

Lesteberg gård

Lesteberg gård

 

Låven på Lesteberg gård ble opprinnelig bygget for melkedyrbesetning. Låven ble derimot aldri tatt i bruk til dyr, men ble i mange år brukt til lagerplass for biler. Da Vestby Naturbarnehage avd. Lesteberg åpnet i 2000 ble deler av låven bygd om til barnehagelokaler og kontorer for Vestby Naturbarnehage avd. Lesteberg. Nå er det barnehage i nesten hele førsteetasjen. I disse lokalene holder avdelingene Kalvebingen, Ulvungene, Revungene og Ekornkroken til. Oppe på selve låven er det lagerplass for barnehagen, materiallager for tømrerene og lager for en del landbruksutstyr. I kjelleren på låven er det er oppvarmet lager for fritidsbåter, fjøs til dyrene og et verksted. Låven har også fått et tilbygg med kontorer og kurs- og møtelokaler.

 

Glitne, Ås

 

Vi har overtatt en familieeiendom i Ås kommune. Eiendommen ligger nær Universitetet for miljø- og biovitenskap, og leies ut til studenter.

Huset har nå 9 soverom, og møblerte fellesarealer. Huset har også stor hage og låsbar sykkelbod.

I kjelleren er det en egen utleie leilighet som var nyoppusset høsten 2010.

 

Kilehagen 18, Ås

 

Eiendommen ligger nær Pentagon ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, og leies ut til studenter. Huset har flere soverom, og møblerte fellesarealer.

 

 

Kaspertomta, Våler

 

Kaspertomta er en gammel militærleir i Våler som i dag blir utleid til UDI som transittmottak for flyktninger.

 

 

 

Garderveien 77-79, Vestby

På Sundby søndre holder Vestby Naturbarnehage avd. Sundbytoppen til. Eiendommen består av et hovedhus, et bryggerhus og to uthus.

 

Hovedbygningen

I dette huset startet Vestby Naturbarnehage avd. Sundbytoppen opp. Hovedbygningen er et gammelt hus som har vært brukt som bolighus inntil vi overtok det og bygde det om til barnhageformål. Huset rommer de to avdelingene Ludde og Knerten.

 

Bryggerhuset

Bryggerhuset er som navnet sier et bryggerhus som senere har blitt bygget om til barnehage. I denne bygningen har Vestby Naturbarnehage avd. Sundbytoppen avdelingen Bryggerhuset.

 

Våningshuset på Lesteberg

Hovedbygningen er bolig for Bjørg og Eivind Strøm. I tillegg er kjelleren lokale for avdelingen Eplehagen i Vestby Naturbarnehage avd. Lesteberg.

 

Bryggerhuset Lesteberg

 

Dette huset benyttes av barnehagen, her er det en avdeling. Det er gulvvarme også her fra flisfyren på gården.

Fjellbu, Vestby

Kroerveien 321. Huset består av tre boligenheter som hovedsaklig leies ut til studenter.

 

 

Strømbråtenveien 20, Son

 

Denne eiendommen er gammel barnepark som vi inntil sommeren 2008 leide av Vestby kommune for drift av Vestby Naturbarnehage avd. Son. Dette har vært en liten barnehage med kun en avdeling. Vi overtok denne eiendommen i 2008, og startet opp med restaurering

 

Johnsrudveien 11 Pepperstad, Vestby

 

Denne eiendommen overtok vi sommeren 2011. Det var en tidligere foreldredrevet barnehage som vi pusset opp. det er en et avdelings barnehage med plass til 13 barn fra 2 år.

 

Hva vi tilbyr:

Våre tjenester:

 • snøbrøyting
 • strøing
 • feiing
 • kantrydding
 • flishugging
 • båtlagring
 • båt service

Kontakt:

 • Eivind Strøm
 • Mobil: 9065 0716
 • Mail: eivind@lesteberg-gard.no
 • Kroerveien 300, 1540 Vestby

 

Eiendom