Skoletilbud

Lesteberg gård

Hvem passer skoletilbudet til?

 

 

•Elever med praktisk interesse

•Elever som ønsker en meningsfylt hverdag

•For elever som trenger trygge voksne som setter grenser og viser respekt

•Primært for elever fra grunnskole og ordinær fagopplæring i videregående

•For de som trenger teori og praksis hånd i hånd

 

Hvordan organiseres undervisningstilbudet?

•smågrupper, to-tre hele eller halve dager i uka.

•enkeltelever alene

•tilbud for elever med eller uten IOP

•henter og bringer elever, men har gode bussforbindelser til/fra gården i skoletiden.

 

 

 

Trenger du morsmålslærer?

 

Vi er behjelpelige med undervisning i en rekke ulike språk, og kan hjelpe i overgangssituasjoner eller for lengre tidsrom.

 

Inn på Tunet

 

Lesteberg skoletilbud var en av de aller første "Inn på Tunet"-bedriftene som ble godkjent i Norge.

 

Hva er gevinsten?

For eleven:

 

Mening <--> Motivasjon <--> Mestring

 

For skolen:

 

•spesialdesignet opplegg for den enkelte elev eller

•undervisning etter et temabasert årshjul

•hjelp til eventuelt IOP

•sparer skolen for mye tilretteleggingsarbeid

 

 

Hva koster tilbudet?

Det er to ulike måter å finansiere undervisningen på:

 

•være ansatt på skolen som en spesialpedagogressurs eller

 

•betale for det antall undervisningstimer som eleven skal ha

 

Elever i grupper med andre kan bli et rimeligere alternativ enn spesialpedagogisk undervisning på skolen. I tillegg betales en liten dagsavgift pr. elev som dekker aktivitetsmateriell, oppvarming av lokaler etc. Det inngås normalt kontrakt med to måneders oppsigelse = liten økonomisk risiko.

Alternativ undervisning.

Lesteberg Spesialpedagogiske skoletilbud

 

Bjørg Tveit Strøm er lektor med hovedfag i norsk. Hun har naturfaglig bakgrunn fra vidregående med full fordypning i matte og fysikk.

Bjørg har jobbet i Norge og Tyskland, samt som lærer på leirskole i USA. Hun tilbyr hjemmeundervisning hos elevene, reiser ut til skolene og undervisning på gården sammen med assistent, eller lærer Heidi Skuterud.

Bjørg har jobbet mye med fremmedspråklige elever i ordinær skole og asylmottak, og drevet ulike fritidsaktiviteter for barn og unge i "Inn på tunet" tilbudet.

 

Bjørg og Heidi har vidreutdanning fra NMBU, bla. i "Gården som pedagogisk ressurs", faget "Dyreassisterte intervensjoner" og "Terapiridning" ved Norsk Hestesenter.

 

Hva vi tilbyr:

Våre tjenester:

 • snøbrøyting
 • strøing
 • feiing
 • kantrydding
 • flishugging
 • båtlagring
 • båt service

Kontakt:

 • Eivind Strøm
 • Mobil: 9065 0716
 • Mail: eivind@lesteberg-gard.no
 • Kroerveien 300, 1540 Vestby

 

Skoletilbudet på Lesteberg gård

En statlig godkjent "Inn på Tunet"-bedrift.